دانلود رایگان رام اپل iPhone 9.3.1 تمام مدل ها

دانلود رایگان رام اپل iPhone 9.3.1 تمام مدل ها

9.3.1 (iPhone 4S) : iPhone4,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw ( Mega | Apple )
9.3.1 (iPhone 5 GSM) : iPhone5,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw ( Mega | Apple )
9.3.1 (iPhone 5 GSM CDMA) : iPhone5,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw ( Mega | Apple )
9.3.1 (iPhone 5S GSM) : iPhone6,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw ( Mega | Apple )
9.3.1 (iPhone 5S GSM CDMA) : iPhone6,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw ( Mega | Apple )
9.3.1 (iPhone 5c GSM) : iPhone5,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw ( Mega | Apple )
9.3.1 (iPhone 5c GSM CDMA) : iPhone5,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw ( Mega | Apple )
9.3.1 (iPhone 6+) : iPhone7,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw ( Mega | Apple )
9.3.1 (iPhone 6) : iPhone7,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw ( Mega | Apple )
9.3.1 (iPhone 6S) : iPhone8,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw ( Mega | Apple )
9.3.1 (iPhone 6S Plus) : iPhone8,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw ( Mega | Apple )
9.3.1 (iPhone SE) : iPhone8,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw ( Mega | Apple )

دانلود رایگان رام اپل 9.3.1 تمام مدل ها

دانلود رایگان رام اپل 9.3.1 تمام مدل ها

 

APPLE

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پل های ارتباطی زیر جهت تماس با ما
9030328098
info@sqrom.ir جیمیل :
sqroms@gmail.com