31 دسامبر

دانلود رام رسمی 4.4.2 LEAGOO Lead 4

دانلود رام رسمی 4.4.2 LEAGOO Lead 4   دانلود پیش نیاز=Flashtools stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی – دانلود رام رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی – اکسپریا – اج تی […]

31 دسامبر

دانلود رام رسمی 4.4.2 Leagoo Lead 1 تست شده 100% سالم

دانلود رام رسمی 4.4.2 Leagoo Lead 1 تست شده 100% سالم       دانلود پیش نیاز=Flashtools stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی – دانلود رام رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال […]

31 دسامبر

دانلود رام رسمی 4.4.2 Leagoo Lead 1

دانلود رام رسمی 4.4.2 Leagoo Lead 1       دانلود پیش نیاز=Flashtools stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی – دانلود رام رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی – اکسپریا – […]

31 دسامبر

دانلود رام رسمی 4.4.2 Leadoo Lead 3

دانلود رام رسمی 4.4.2 Leadoo Lead 3         دانلود پیش نیاز=Flashtools FlashTool Launcher stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی – دانلود رام رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی […]

31 دسامبر

دانلود رام رسمی 4.4.2 LEAGOO Lead 2

دانلود رام رسمی 4.4.2 LEAGOO Lead 2   دانلود پیش نیاز=Flashtools stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی – دانلود رام رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی – اکسپریا – اج تی […]

31 دسامبر

دانلود رام رسمی 4.4.2 LEAGOO Lead 5

دانلود رام رسمی 4.4.2 LEAGOO Lead 5     دانلود پیش نیاز=Flashtools stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی – دانلود رام رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی – اکسپریا – اج […]

31 دسامبر

دانلود رام رسمی 4.4.2 Leagoo LEAD 7

دانلود رام رسمی 4.4.2 Leagoo LEAD 7       دانلود پیش نیاز=Flashtools Flashtool 5.1408.00 stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی – دانلود رام رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی – […]

31 دسامبر

دانلود رام رسمی 4.4.2 Leagoo LEAD 7

      دانلود پیش نیاز=  Sp Flashtool 5.1408.00 stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی – دانلود رام رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – […]

31 دسامبر

دانلود رام رسمی 4.4.2 LEAGOO Elite 3

دانلود رام رسمی 4.4.2 LEAGOO Elite 3       دانلود پیش نیاز=Flashtools stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی – دانلود رام رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی – اکسپریا – […]

31 دسامبر

دانلود رام رسمی 5.1 LEAGOO Lead 8

دانلود رام رسمی 5.1 LEAGOO Lead 8   دانلود پیش نیاز=Flashtools stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی – دانلود رام رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی – اکسپریا – اج تی […]