02 ژوئن

دانلود تمامی رام های گوشی های Gionee جیون فایل فلش

دانلود تمامی رام های گوشی های Gionee جیون فایل فلش دانلود رام های E3 V182 V185 GN9000 GN800 GN708T X805 Elife E3T Elife E5 GN700T GN700W V188 GN205 E6Mini F103 GN106 F301 GN818T V183 GN858 V188S GN9001 GN9006 M3 GN810 GN206 GioNEE GN600 E6T Elife E6 GN150 GN151 GN868H GN5001 T1 GN878 X817 GN708W 2014TD GN152 GN160 GN160T GN168T GN170 GN180 GN107 GN108 GN109 GN128 GN135 GN136 GN136T GN137 GN138 GN139 C600 C605 C610  C800 GN100 e3 GN100T F103L F303 GN125  GN320 GN705W GN705T GN380 GN360 GN305 GN210 W900S W900 W808 W800 W601 GN9010 TD500 Q1 M5 GN868 GN205H موجود میباشد . در صورت نیاز با پشتیبانی تماس حاصل نمایید. دانلود تمامی رام های گوشی های Gionee جیون فایل فلش دانلود تمامی رام های گوشی های Gionee جیون فایل فلش

31 مه

دانلود رام رسمی 4.2 Gionee P2 فایل فلش اسکتر فریمور

دانلود رام رسمی 4.2 Gionee P2 فایل فلش اسکتر فریمور     Gionee Pioneer P2 MT6572 Adb Drivers here SP Flash tool – Download it here   دانلود رام رسمی 4.2 Gionee P2 فایل فلش اسکتر فریمور دانلود رام رسمی 4.2 Gionee P2 فایل فلش اسکتر فریمور